SU:M37˚[呼吸37˚]|韓國化妝品|韓國化妝品品牌|韓國時裝|韓國食品|韓國百貨網|K網 - Korea Depart TW

 
商品分類

 呼吸[SU:M37˚]的品牌故事

SU:M37是LG生活健康旗下的發酵型化妝品品牌。
運用80多種材料通過365天的發酵,再重新再大自然中
最佳的狀態下發酵365天,兩次365天的發酵成分塗抹
在肌膚上10秒就可以感受的到那份誠意。
SU:M37壹直註重培養”地球、自然、人類”這三個元素,
通過長時間的實驗研究發現,自然中的生命會重新
體現在人類美麗的生命力中。所有的努力結果和
長時間積累的哲學都完整無缺的蘊含在SU:M37系列產品中。

103
30% 折扣3,785.49 TWD2,649.93 TWD
124.81 USD → 87.37 USD
折扣
35% 折扣1,250.81 TWD813.15 TWD
41.24 USD → 26.81 USD
折扣
35% 折扣1,580.19 TWD1,027.28 TWD
52.10 USD → 33.87 USD
折扣
35% 折扣1,646.01 TWD1,069.74 TWD
54.27 USD → 35.27 USD
折扣
35% 折扣4,773.03 TWD3,102.46 TWD
157.37 USD → 102.29 USD
折扣
藏夾 呼吸37˚[su:m37˚] 空气复活TF亲肤粉底液 (SPF35,PA++)
35% 折扣1,646.01 TWD1,069.74 TWD
54.27 USD → 35.27 USD
折扣
35% 折扣1,580.19 TWD1,027.28 TWD
52.10 USD → 33.87 USD
折扣
35% 折扣3,950.18 TWD2,567.43 TWD
130.24 USD → 84.65 USD
折扣
30% 折扣1,481.32 TWD1,036.98 TWD
48.84 USD → 34.19 USD
折扣
35% 折扣2,633.55 TWD1,711.83 TWD
86.83 USD → 56.44 USD
折扣
35% 折扣1,711.83 TWD1,112.81 TWD
56.44 USD → 36.69 USD
折扣
35% 折扣987.54 TWD642.09 TWD
32.56 USD → 21.17 USD
折扣
30% 折扣2,567.74 TWD1,797.36 TWD
84.66 USD → 59.26 USD
折扣
35% 折扣1,481.32 TWD962.98 TWD
48.84 USD → 31.75 USD
折扣
35% 折扣1,481.32 TWD962.98 TWD
48.84 USD → 31.75 USD
折扣
35% 折扣1,481.32 TWD962.98 TWD
48.84 USD → 31.75 USD
折扣
35% 折扣1,053.36 TWD684.55 TWD
34.73 USD → 22.57 USD
折扣
35% 折扣1,218.05 TWD791.61 TWD
40.16 USD → 26.10 USD
折扣
35% 折扣1,053.36 TWD684.55 TWD
34.73 USD → 22.57 USD
折扣
藏夾 呼吸37˚[SU:M37˚] 洛賽克綜合黃金粉底
15% 折扣3,621.10 TWD3,077.89 TWD
119.39 USD → 101.48 USD
折扣
35% 折扣2,304.47 TWD1,498.00 TWD
75.98 USD → 49.39 USD
折扣
35% 折扣11,521.76 TWD7,488.78 TWD
379.88 USD → 246.91 USD
折扣
35% 折扣6,583.73 TWD4,279.56 TWD
217.07 USD → 141.10 USD
折扣
35% 折扣11,521.76 TWD7,488.78 TWD
379.88 USD → 246.91 USD
折扣
35% 折扣3,950.18 TWD2,567.43 TWD
130.24 USD → 84.65 USD
折扣
35% 折扣8,888.21 TWD5,777.26 TWD
293.05 USD → 190.48 USD
折扣
35% 折扣3,292.02 TWD2,139.78 TWD
108.54 USD → 70.55 USD
折扣
藏夾 呼吸37˚[SU:M37˚] 植物魔法大理石紋唇膏
30% 折扣1,086.42 TWD760.37 TWD
35.82 USD → 25.07 USD
折扣
35% 折扣3,621.10 TWD2,353.61 TWD
119.39 USD → 77.60 USD
折扣
35% 折扣4,773.03 TWD3,102.46 TWD
157.37 USD → 102.29 USD
折扣
35% 折扣2,304.47 TWD1,498.00 TWD
75.98 USD → 49.39 USD
折扣
35% 折扣4,279.56 TWD2,781.56 TWD
141.10 USD → 91.71 USD
折扣
35% 折扣2,139.48 TWD1,390.63 TWD
70.54 USD → 45.85 USD
折扣
35% 折扣3,127.02 TWD2,032.72 TWD
103.10 USD → 67.02 USD
折扣
10% 折扣1,909.27 TWD1,718.50 TWD
62.95 USD → 56.66 USD
折扣
35% 折扣2,040.91 TWD1,326.33 TWD
67.29 USD → 43.73 USD
折扣
35% 折扣3,950.18 TWD2,567.43 TWD
130.24 USD → 84.65 USD
折扣
10% 折扣5,925.57 TWD5,333.23 TWD
195.37 USD → 175.84 USD
折扣
30% 折扣3,127.02 TWD2,188.92 TWD
103.10 USD → 72.17 USD
折扣
30% 折扣3,127.02 TWD2,188.92 TWD
103.10 USD → 72.17 USD
折扣

手機客戶端 SNS 手機客戶端OPEN

今日瀏覽

▲返回頂部

offline shop