SU:M37˚[呼吸37˚]|韓國化妝品|韓國化妝品品牌|韓國時裝|韓國食品|韓國百貨網|K網 - Korea Depart TW

 
商品分類

 呼吸[SU:M37˚]的品牌故事

SU:M37是LG生活健康旗下的發酵型化妝品品牌。
運用80多種材料通過365天的發酵,再重新再大自然中
最佳的狀態下發酵365天,兩次365天的發酵成分塗抹
在肌膚上10秒就可以感受的到那份誠意。
SU:M37壹直註重培養”地球、自然、人類”這三個元素,
通過長時間的實驗研究發現,自然中的生命會重新
體現在人類美麗的生命力中。所有的努力結果和
長時間積累的哲學都完整無缺的蘊含在SU:M37系列產品中。

111
35% 折扣1,073.88 TWD697.99 TWD
35.14 USD → 22.84 USD
折扣
35% 折扣1,356.56 TWD881.96 TWD
44.39 USD → 28.86 USD
折扣
35% 折扣1,413.09 TWD918.33 TWD
46.24 USD → 30.05 USD
折扣
35% 折扣4,098.10 TWD2,663.92 TWD
134.10 USD → 87.17 USD
折扣
藏夾 呼吸37˚[su:m37˚] 空气复活TF亲肤粉底液 (SPF35,PA++)
35% 折扣1,413.09 TWD918.33 TWD
46.24 USD → 30.05 USD
折扣
35% 折扣1,356.56 TWD881.96 TWD
44.39 USD → 28.86 USD
折扣
35% 折扣3,391.55 TWD2,204.60 TWD
110.98 USD → 72.14 USD
折扣
30% 折扣1,271.91 TWD890.52 TWD
41.62 USD → 29.14 USD
折扣
35% 折扣2,261.13 TWD1,469.63 TWD
73.99 USD → 48.09 USD
折扣
35% 折扣1,469.94 TWD955.31 TWD
48.10 USD → 31.26 USD
折扣
35% 折扣848.04 TWD551.00 TWD
27.75 USD → 18.03 USD
折扣
30% 折扣2,204.60 TWD1,543.28 TWD
72.14 USD → 50.50 USD
折扣
35% 折扣1,073.88 TWD697.99 TWD
35.14 USD → 22.84 USD
折扣
35% 折扣1,271.91 TWD826.65 TWD
41.62 USD → 27.05 USD
折扣
35% 折扣1,271.91 TWD826.65 TWD
41.62 USD → 27.05 USD
折扣
35% 折扣1,271.91 TWD826.65 TWD
41.62 USD → 27.05 USD
折扣
35% 折扣904.27 TWD587.67 TWD
29.59 USD → 19.23 USD
折扣
35% 折扣1,045.76 TWD679.65 TWD
34.22 USD → 22.24 USD
折扣
35% 折扣904.27 TWD587.67 TWD
29.59 USD → 19.23 USD
折扣
藏夾 呼吸37˚[SU:M37˚] 洛賽克綜合黃金粉底
15% 折扣3,108.87 TWD2,642.52 TWD
101.73 USD → 86.47 USD
折扣
35% 折扣1,978.45 TWD1,285.96 TWD
64.74 USD → 42.08 USD
折扣
35% 折扣9,892.27 TWD6,430.13 TWD
323.70 USD → 210.41 USD
折扣
35% 折扣5,652.68 TWD3,674.23 TWD
184.97 USD → 120.23 USD
折扣
35% 折扣9,892.27 TWD6,430.13 TWD
323.70 USD → 210.41 USD
折扣
35% 折扣3,391.55 TWD2,204.60 TWD
110.98 USD → 72.14 USD
折扣
35% 折扣7,631.14 TWD4,960.19 TWD
249.71 USD → 162.31 USD
折扣
35% 折扣2,826.49 TWD1,837.27 TWD
92.49 USD → 60.12 USD
折扣
藏夾 呼吸37˚[SU:M37˚] 植物魔法大理石紋唇膏
30% 折扣932.69 TWD653.07 TWD
30.52 USD → 21.37 USD
折扣
35% 折扣3,108.87 TWD2,020.93 TWD
101.73 USD → 66.13 USD
折扣
35% 折扣4,098.10 TWD2,663.92 TWD
134.10 USD → 87.17 USD
折扣
35% 折扣1,978.45 TWD1,285.96 TWD
64.74 USD → 42.08 USD
折扣
35% 折扣3,674.23 TWD2,388.26 TWD
120.23 USD → 78.15 USD
折扣
35% 折扣1,837.27 TWD1,193.98 TWD
60.12 USD → 39.07 USD
折扣
35% 折扣2,685.00 TWD1,745.28 TWD
87.86 USD → 57.11 USD
折扣
35% 折扣1,639.24 TWD1,065.63 TWD
53.64 USD → 34.87 USD
折扣
35% 折扣1,752.31 TWD1,138.97 TWD
57.34 USD → 37.27 USD
折扣
35% 折扣3,391.55 TWD2,204.60 TWD
110.98 USD → 72.14 USD
折扣
35% 折扣5,087.32 TWD3,306.90 TWD
166.47 USD → 108.21 USD
折扣
30% 折扣2,685.00 TWD1,879.44 TWD
87.86 USD → 61.50 USD
折扣
35% 折扣2,685.00 TWD1,745.28 TWD
87.86 USD → 57.11 USD
折扣

手機客戶端 SNS 手機客戶端OPEN

今日瀏覽

▲返回頂部

offline shop