SU:M37˚[呼吸37˚]|韓國化妝品|韓國化妝品品牌|韓國時裝|韓國食品|韓國百貨網|K網 - Korea Depart TW

 
商品分類

 呼吸[SU:M37˚]的品牌故事

SU:M37是LG生活健康旗下的發酵型化妝品品牌。
運用80多種材料通過365天的發酵,再重新再大自然中
最佳的狀態下發酵365天,兩次365天的發酵成分塗抹
在肌膚上10秒就可以感受的到那份誠意。
SU:M37壹直註重培養”地球、自然、人類”這三個元素,
通過長時間的實驗研究發現,自然中的生命會重新
體現在人類美麗的生命力中。所有的努力結果和
長時間積累的哲學都完整無缺的蘊含在SU:M37系列產品中。

111
35% 折扣1,171.67 TWD761.56 TWD
38.34 USD → 24.92 USD
折扣
35% 折扣1,480.02 TWD962.03 TWD
48.43 USD → 31.48 USD
折扣
35% 折扣1,541.75 TWD1,002.06 TWD
50.45 USD → 32.79 USD
折扣
35% 折扣4,470.62 TWD2,905.95 TWD
146.29 USD → 95.09 USD
折扣
藏夾 呼吸37˚[su:m37˚] 空气复活TF亲肤粉底液 (SPF35,PA++)
35% 折扣1,541.75 TWD1,002.06 TWD
50.45 USD → 32.79 USD
折扣
35% 折扣1,480.02 TWD962.03 TWD
48.43 USD → 31.48 USD
折扣
35% 折扣3,699.90 TWD2,404.77 TWD
121.07 USD → 78.69 USD
折扣
30% 折扣1,387.73 TWD971.50 TWD
45.41 USD → 31.79 USD
折扣
35% 折扣2,466.80 TWD1,603.18 TWD
80.72 USD → 52.46 USD
折扣
35% 折扣1,603.18 TWD1,042.10 TWD
52.46 USD → 34.10 USD
折扣
35% 折扣925.05 TWD601.42 TWD
30.27 USD → 19.68 USD
折扣
30% 折扣2,405.07 TWD1,683.55 TWD
78.70 USD → 55.09 USD
折扣
35% 折扣1,171.67 TWD761.56 TWD
38.34 USD → 24.92 USD
折扣
35% 折扣1,387.73 TWD901.83 TWD
45.41 USD → 29.51 USD
折扣
35% 折扣1,387.73 TWD901.83 TWD
45.41 USD → 29.51 USD
折扣
35% 折扣1,387.73 TWD901.83 TWD
45.41 USD → 29.51 USD
折扣
35% 折扣986.48 TWD641.15 TWD
32.28 USD → 20.98 USD
折扣
35% 折扣1,140.80 TWD741.69 TWD
37.33 USD → 24.27 USD
折扣
35% 折扣986.48 TWD641.15 TWD
32.28 USD → 20.98 USD
折扣
藏夾 呼吸37˚[SU:M37˚] 洛賽克綜合黃金粉底
15% 折扣3,391.55 TWD2,883.03 TWD
110.98 USD → 94.34 USD
折扣
35% 折扣2,158.45 TWD1,403.01 TWD
70.63 USD → 45.91 USD
折扣
35% 折扣10,791.65 TWD7,014.44 TWD
353.13 USD → 229.53 USD
折扣
35% 折扣6,166.40 TWD4,008.25 TWD
201.78 USD → 131.16 USD
折扣
35% 折扣10,791.65 TWD7,014.44 TWD
353.13 USD → 229.53 USD
折扣
35% 折扣3,699.90 TWD2,404.77 TWD
121.07 USD → 78.69 USD
折扣
35% 折扣8,324.85 TWD5,411.26 TWD
272.41 USD → 177.07 USD
折扣
35% 折扣3,083.50 TWD2,004.43 TWD
100.90 USD → 65.59 USD
折扣
藏夾 呼吸37˚[SU:M37˚] 植物魔法大理石紋唇膏
30% 折扣1,017.34 TWD712.35 TWD
33.29 USD → 23.31 USD
折扣
35% 折扣3,391.55 TWD2,204.60 TWD
110.98 USD → 72.14 USD
折扣
35% 折扣4,470.62 TWD2,905.95 TWD
146.29 USD → 95.09 USD
折扣
35% 折扣2,158.45 TWD1,403.01 TWD
70.63 USD → 45.91 USD
折扣
35% 折扣4,008.25 TWD2,605.24 TWD
131.16 USD → 85.25 USD
折扣
35% 折扣2,004.12 TWD1,302.77 TWD
65.58 USD → 42.63 USD
折扣
35% 折扣2,928.87 TWD1,903.89 TWD
95.84 USD → 62.30 USD
折扣
25% 折扣1,788.37 TWD1,341.28 TWD
58.52 USD → 43.89 USD
折扣
35% 折扣1,911.53 TWD1,242.57 TWD
62.55 USD → 40.66 USD
折扣
35% 折扣3,699.90 TWD2,404.77 TWD
121.07 USD → 78.69 USD
折扣
35% 折扣5,550.00 TWD3,607.61 TWD
181.61 USD → 118.05 USD
折扣
30% 折扣2,928.87 TWD2,050.58 TWD
95.84 USD → 67.10 USD
折扣
35% 折扣2,928.87 TWD1,903.89 TWD
95.84 USD → 62.30 USD
折扣

手機客戶端 SNS 手機客戶端OPEN

今日瀏覽

▲返回頂部

offline shop